Naši lidé

Mgr. Vít Šolle
předseda krajské organizace Praha
Jan Wolf
místopředseda krajské organizace Praha
Daria Křivánková
místopředsedkyně krajské organizace Praha
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
místopředsedkyně krajské organizace Praha

Členové předsednictva KV KDU-ČSL

Poř. č. Příjmení Jméno Tituly E-mail
1. Šolle Vít Mgr. vit.solle@seznam.cz
2. Wolf Jan   jan.wolf@praha.eu
3. Křivánková Daria   krivankova@kdu.cz
4. Tůmová Pavla RNDr., Ph.D. pavla.tumova@gmail.com
5. Hošek Marián MUDr. marian.hosek@seznam.cz
6. Mareš Pavel Mgr. pama@seznam.cz
7. Philipp Tom MUDr., Ph.D., MBA tom.philipp@ftn.cz
8. Šolc Vojtěch   kt.praha@kdu.cz

Členové KV KDU-ČSL

Poř. č. Příjmení Jméno Tituly E-mail
9. Anzenbacher Vilém Mgr. Ph.D. anzenbacher@hotmail.com
10. Bartůšek Jan Mgr. jan-bartusek@seznam.cz
11. Boučková Bohuslava Ing., CSc. bouckova@pef.czu.cz
12. Burgr Petr   petrburgr@centrum.cz
13. Cuhra Josef Ing. jcuhra@livi.cz
14. Decker Jan Ing., Ph.D. jan.decker@email.cz
15. Duchek Karel   karel.duchek@cbox.cz
16. Gregor Jan Mgr. jan.rehor@gmail.com
17. Jaroš Jan PhDr. jan.jaros@centrum.cz
18. Jelínek Jan   kducsl.praha5@gmail.com
19. Jirsák Tomáš Mgr. havranuv@email.cz
20. Kaplan Tomáš Mgr. tomas.kaplan@akkn.cz
21. Matěna Jakub   matenajakub@gmail.com
22. Obruča Jan Ing. jobruca@gmail.com
23. Okamura Hayato Mgr. hayato.okamura@seznam.cz
24. Pavlů Tomáš ThLic., Mgr., BD. pavluthom@gmail.com
25. Říha Vladimír MUDr. vladimir.riha@fnmotol.cz
26. Sixta Jan   sixta@absolute.cz
27. Šilar Adam Bc. adamsilar@gmail.com
28. Štolc Karel Jan Ing., CSc. k.j.stolc@email.cz
29. Turnovská Monika Ing. monika.turnovska@seznam.cz
30. Vacíř Jan Ing. vacir.jan@email.cz

Zastupitelé městských částí z řad členů KDU-ČSL + funkce

Okres Typ zast. Funkce Jméno E-mail
Hl. m. Praha ZHMP Uvolněný předseda výboru Jan Wolf jan.wolf@praha.eu
Praha 1 ZMČ/Obv. Uvolněný člen rady Petr Burgr petrburgr@centrum.cz
Praha 2 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel MUDr. Otto Schwarz ottoschwarz@seznam.cz
Praha 3 ZMČ/Obv. Neuvolněná zastupitelka PhDr. Lýdia Říhová, Ph.D. lydia.rihova@gmail.com
Praha 3 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel JUDr. Tomáš Sunegha sunegha@seznam.cz
Praha 4 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Mgr. Tomáš Kaplan tomas.kaplan@akkn.cz
Praha 4 ZMČ/Obv. Uvolněný člen rady Ing. Josef Svoboda, Ph.D. svobojo8@gmail.com
Praha 4 ZMČ/Obv. Neuvolněná zastupitelka RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. pavla.tumova@gmail.com
Praha 5 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Ing. Josef Cuhra jcuhra@livi.cz
Praha 5 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Mgr. Vít Šolle vit.solle@seznam.cz
Praha 6 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Mgr. Jan Bartůšek jan-bartusek@seznam.cz
Praha 6 ZMČ/Obv. Uvolněný člen rady MUDr. Marián Hošek marian.hosek@seznam.cz
Praha 6 ZMČ/Obv. Neuvolněná zastupitelka Mgr. Dominika Klepková dominikaklepkova@gmail.com
Praha 7 ZMČ/Obv. Místostarosta Ing. Kamil Vavřinec Mareš k.v.mares@gmail.com
Praha 7 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Ing. Karel Jan Štolc, CSc. k.j.stolc@email.cz
Praha 8 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel ThLic., Mgr. Tomáš Pavlů, BD pavluthom@gmail.com
Praha 9 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Mgr. Radek Čermák cermak.radek@centrum.cz
Praha 9 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Daniel Kajpr danielkajpr@seznam.cz
Praha 9 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Ing. Jan Obruča jobruca@gmail.com
Praha 10 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Karel Duchek karel.duchek@cbox.cz
Praha 10 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Ing. Zdeněk Edlman edlman@email.cz
Praha 10 ZMČ/Obv. Neuvolněná zastupitelka Lucie Jechová lucie.jechova@seznam.cz
Praha 10 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Mgr. Pavel Mareš pama@seznam.cz
Praha 10 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Bc. Adam Šilar adamsilar@gmail.com
Praha 10 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Ing. Petr Šumbera sumbera@volny.cz
Praha 10 ZMČ/Obv. Neuvolněná zastupitelka PaedDr. Jana Vachulová vachuler@gmail.com
Praha 10 ZMČ/Obv. Uvolněný člen rady Štěpán Zmátlo s.zmatlo@email.cz
Praha 11 ZMČ/Obv. Neuvolněná zastupitelka Ing. Irena Řivnáčová rivnacova@seznam.cz
Praha 11 ZMČ/Obv. Neuvolněná zastupitelka Alžběta Šafránková asafrankova@atlas.cz
Praha 12 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA tom.philipp@ftn.cz
Praha 12 ZMČ/Obv. Neuvolněná zastupitelka PhDr. Daniela Rázková daniela.razkova@gmail.com
Praha 13 ZMČ/Obv. Neuvolněná zastupitelka Daria Křivánková krivankova@kdu.cz
Praha 13 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Vojtěch Kuchař voj.kuchar@seznam.cz
Praha 13 ZMČ/Obv. Neuvolněná členka rady Ing. Jaroslava Šimonová jaroslava.simonova@gmail.com
Praha 14 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Ing. Milan Herian Milan.Herian@seznam.cz
Praha 14 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Mgr. Tomáš Jirsák havranuv@email.cz
Praha 14 ZMČ/Obv. Neuvolněný zastupitel Martin Kouklík martin@kouklik.cz
Praha 14 ZMČ/Obv. Neuvolněný člen rady Bc. Petr Růžička, DiS. ruzicka.petr93@gmail.com