KDU.breadcrumbs.homeMěstské části

Městské části

Pražská městská organizace KDU-ČSL

mapa-prahy-KDU.JPGPražská organizace KDU-ČSL má 30 místních organizací, které jsou soustředěny do 14 obvodních organizací. Obvodní organizace mají svoji působnost na celém území Hl. m. Prahy.

Pražskou městskou organizací řídí 9ti členné pražské předsednictvo v jehož čele stojí předseda pražské organizace Mgr. Vít Šolle. Kontakty na místopředsedy a ostatní členy předsednictva naleznete zde: https://praha.kdu.cz/nasi-lide

  
Praha 1
Jan Wolf: 731192412
Praha 2
Ing. Monika Turnovská
Praha 3
MUDr. Vladimír Říha
Praha 4
Mgr. Tomáš Kaplan: 737 206 678
Praha 5
Jan Jelínek: 602 218 958
Praha 6
Mgr. Jan Bartůšek: 604457120
Praha 7
Mgr. Hayato Okamura: 723565901
Praha 8
ThLic., Mgr. Tomáš Pavlů, BD: 605 983 609
Praha 9
Ing. Jan Obruča: 608 709 254
Praha 10
Mgr. Pavel Mareš: 721 285 237
Praha 11
PhDr. Jan Jaroš: 724 580 369
Praha 12
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA: 737273589
Praha 13
Daria Křivánková: 604 900 364
Praha 14
Mgr. Tomáš Jirsák: 737 766 383