KDU.breadcrumbs.homeMěstské části

Městské části

Pražská městská organizace KDU-ČSL

mapa-prahy-KDU.JPGPražská organizace KDU-ČSL má 30 místních organizací, které jsou soustředěny do 14 obvodních organizací. Obvodní organizace mají svoji působnost na celém území Hl. m. Prahy.

Pražskou městskou organizací řídí 9ti členné pražské předsednictvo v jehož čele stojí předseda pražské organizace Mgr. Tomáš Kaplan. Kontakty na místopředsedy a ostatní členy předsednictva naleznete zde: https://praha.kdu.cz/nasi-lide

  
Praha 1
Jan Wolf: 731192412
Praha 2
Ing. Monika Turnovská
Praha 3
Antonín Homola
Praha 4
Mgr. Tomáš Kaplan: 737 206 678
Praha 5
Jan Jelínek: 602 218 958
Praha 6
Ing. Jan Decker, CSc.
Praha 7
Mgr. Hayato Okamura: 723565901
Praha 8
ThLic., Mgr. Tomáš Pavlů, BD: 605 983 609
Praha 9
Aleš Doležal
Praha 10
Mgr. Pavel Mareš: 721 285 237
Praha 11
MgA. Martin Bouček
Praha 12
Daniela Rázková
Praha 13
Jan Wolf ml.
Praha 14
Mgr. Tomáš Jirsák: 737 766 383