19. 1. 2017 08:04
Pražský městský výbor KDU-ČSL dne 18. ledna 2017:
 
  1. vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL  primární volby pro volby do Poslanecké sněmovny P ČR v r. 2017
  2. stanovuje  v souladu s článkem 7  Nominačního řádu KDU-ČSL termín konání primárních voleb na 6. dubna 2017
             Termín pro podání návrhů kandidátů nominační komisi je nejpozději 6. března 2017 do 16 hod.      
  1. určuje formu volby přímou – ve volebních místnostech
  2. určuje adresu pro doručování návrhů kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny P ČR v r. 2017: Pražská městská kancelář KDU-ČSL, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2     
 
 
Součástí písemného návrhu na kandidáta musí být písemný souhlas navrhovaného se svou kandidaturou, prohlášení navrhovaného, že nekandiduje za žádnou jinou politickou stranu nebo politické hnutí a doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 1000,- Kč za kandidáta hradí navrhovatel.
 
Termín delegování členů do krajské nominační komise za jednotlivé obvody stanovuje na 17. února 2017.
     
 
                                                                                                                           Jan Wolf
                                                                                                                            předseda
                                                                                        Pražské městské organizace KDU-ČSL
V Praze dne 18. ledna 2017

Buďme v kontaktu