25. 1. 2018 07:48
 
                                                                                                     V Praze dne 24. ledna 2018
 
Pražský městský výbor KDU-ČSL dne 24. ledna 2018:
 
1. vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL  primární volby pro volby do Zastupitelstva    
     hlavního města Prahy v r. 2018
2. stanovuje  v souladu s článkem 7  Nominačního řádu KDU-ČSL termín konání primárních voleb na  
  27. března 2018
    Termín pro podání návrhů kandidátů nominační komisi je nejpozději 26. února 2018 do 16 hod.      
3. určuje formu volby přímou – ve volebních místnostech
   4. určuje adresu pro doručování návrhů kandidátů pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
    v r. 2018 Pražská městská kancelář KDU-ČSL, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2     
 
 
Součástí písemného návrhu na kandidáta musí být písemný souhlas navrhovaného se svou kandidaturou, prohlášení navrhovaného, že nekandiduje za žádnou jinou politickou stranu nebo politické hnutí a doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 1000,- Kč za kandidáta hradí navrhovatel.
 
 
 
                                                                                            Miroslava Mencová,
                                                                                pražská městská tajemnice KDU-ČSL

Buďme v kontaktu