2. 5. 2018 08:06
se konala v sobotu 28. dubna 2018 ve velkém sále Paláce Charitas.

Po vystoupení hostů se slova ujali organizátoři akce Daniela Rázková, Pavla Tůmová a Jan Martínek, seznámili účastníky s organizačními pokyny a losováním stanovili pořadí vystoupení jednotlivých městských částí.
Pokyny pro vystupující byly jasné:
  1. představit příslušnou městskou část a témata řešená na radnici v letech 2014 – 2018
  2. navrhnout témata pro místní komunální volby 2018 - 2022
  3. navrhnout témata pro volby do zastupitelstva HMP na období 2018 - 2022
přitom délka prezentace neměla přesáhnout 15 minut včetně diskuse
 
První příspěvek patřil Pražskému radnímu a předsedovi Pražské městské organizace KDU-ČSL Janu Wolfovi, který podle daného schématu prezentoval výsledky působení Trojkoalice a zástupců KDU-ČSL na Pražském magistrátě. Je mnoho projektů, které jsou ve fázi rozpracování, nebo budou dokončeny v následujícím volebním období, proto je žádoucí, aby jednotlivé městské části spolupracovaly s magistrátem a hledaly řešení přijatelná pro všechny.
 
Následovala vystoupení zástupců městských částí, ať už je KDU-ČSL v zastupitelstvech samostatně nebo v koalicích, v opozici nebo nemá žádné zastupitele, všechny příspěvky byly velmi inspirativní, představily účastníkům konkrétní projekty a navrhly celopražská témata s přesahem i do Středočeského kraje.
Prostor k prezentaci dostali Sdružení žen, Mladí lidovci a návrh řešení problémů pražské dopravy vytvořené zástupci KDU-ČSL společně s Piráty. Pokud nebyl čas na otázky po jednotlivých prezentacích, diskuse probíhaly během přestávek i po skončení akce, vyměňovaly se zkušenosti, navazovaly se kontakty.
 
V průběhu celého programu měli účastníci možnost navrhnout témata do komunálních voleb, formulovat své návrhy a nápady v devíti okruzích. Garanti okruhů po ukončení fáze navrhování vytvořili jejich seznamy pro následné hlasování. To proběhlo formou ankety, přidělování „bodů - nálepek“ k seznamům. Všichni přítomní se tak mohli naprosto svobodně a demokraticky podílet na výběru témat pro podzimní volby. V závěru byly okruhy a témata vyhodnoceny a okomentovány garanty. 
 
Vynikající tvořivá atmosféra programové konference byla vysoce hodnocena všemi přítomnými, velký potlesk patřil organizátorům akce.
Lze konstatovat, že Pražská organizace KDU-ČSL je skutečnou líhní nápadů i budoucích zastupitelů, systém primárních voleb a programová konference jsou příkladem demokracie v praxi.
 

Marie Koubková, členka KDU-ČSL na Praze 2
 

 

Buďme v kontaktu