Zpět

Mgr. Pavel Mareš

šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, zastupitel MČ Praha 10

Pavel Mareš se narodil 19. března 1976 v Pardubicích. Na FF UK v Praze absolvoval magisterské obory Český jazyk a literatura a Latina. Pracuje 17 let v Karmelitánském nakladatelství (z toho čtyři roky jako šéfredaktor). Předtím učil na jedné soukromé a jedné církevní škole (Gymnázium PORG Praha-Libeň, VOŠ pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou).

Se svou rodinou bydlí v Praze 10 – Strašnicích, kde se mísí sídliště z 50. a 60. let se staršími rodinnými domy i novou zástavbou. Od roku 2014 je zastupitelem MČ Praha 10. Pracuje osm let v sociálním výboru zastupitelstva a ve školské komisi rady, čtyři roky spoluvede redakční radu radničních novin. 

Stojí za rozběhem paliativní péče v Praze 10, za zřízením učitelských cen bratří Čapků pro výrazné pedagogy Prahy 10 a za obnovou kvalitních obecních novin. Spolupodílel se na nové koncepci školství a návrhu koncepce rodinné politiky Prahy 10. 

Cíle Pavla Mareše jsou DOBRÉ ŠKOLY, ZDRAVÉ MĚSTO, SPOKOJENÉ RODINY! Kvalitní a dostupné vzdělání. Zdravé životní prostředí a rozvoj veřejné dopravy. Služby pro rodiny, podpora rodinných a mateřských center, aktivních seniorů; péče o ty, kdo základní životní situace zvládají už jen s pomocí druhých. Jako zastupitel hlavního města by rád podporoval stabilní a dlouhodobé financování rodinných center. Opatření pro seniory a rodiny nejsou drahá a v rámci konkrétních lokalit mohou udělat mnoho dobrého.

Po celou dobu působení v politice staví na spolupráci s aktivními občany, na jejich spontánní chuti se angažovat a přispívat ke společnému dobru ve svém okolí. Právě o ně se pak lze opřít při zvládání zátěží, jako je COVID-19 nebo uprchlická krize. Rád cituje premiéra Fialu: „Když někdo tvrdí, že politické strany a občanská společnost stojí proti sobě, pak já na základě vlastního poznání i zkušenosti říkám: vy jste se zbláznili, to je nesmysl. Každý z nás se může nějak snažit, aby svět kolem nás byl lepší.“