Zpět

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

lékař, přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN
Přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. Lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice 
Člen KDU-ČSL, Celostátní konference KDU-ČSL, Předsednictva KDU-ČSL KO Praha
Člen Zastupitelstva MČ Praha 12


MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA se narodil v roce 1968 v Praze. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1989 se aktivně zapojil jako student do dění kolem 11. listopadu a stal se členem studentského stávkového výboru na fakultě. Od roku 1993 dodnes pracuje ve Fakultní Thomayerově nemocnici jako lékař. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva městské části Praha 12, hned sedmkrát za sebou tak úspěšně prošel komunálními volbami, opakovaně také zastával funkci neuvolněného radního – člena rady. V letech 2005 -2014 byl náměstkem ředitele pro léčebnou péči ve Fakultní Thomayerově nemocnici a do roku 2014 také předseda Správní rady Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. V letech 2014 – 2018 zastával funkci náměstka ministra zdravotnictví pro dohled nad zdravotními pojišťovnami. Poté byl 2 roky zaměstnán u velkého soukromého poskytovatele zdravotních služeb – Agel a.s., jako ředitel pro Čechy a posléze i místopředseda představenstva. Nyní pracuje na pozici přednosty Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. Lékařské fakulty  University Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice. Vychoval s manželkou Štěpánkou 5 dětí.

Jeho hlavním zaměřením v politice je problematika zdravotnicko-ekonomická a sociální. Je proevropsky laděný, má rád přírodu a snaží se ji chránit ve všech významech toho slova.
 
Umí sladit mnohdy protichůdné problémy svých spoluobčanů – na jednu stranu brání zahušťování čtvrtí a sídlišť  v Praze 12, na druhou stranu podporuje rozumnou výstavbu zajišťující dostatek bytů pro mladé i starší spoluobčany. Podporuje kvalitní pečovatelské ústavy pro seniory, ale zároveň v době práce na ministerstvu zdravotnictví prosadil nový systém úhrad domácí péče a především domácí hospicové péče. V Praze 12   spolu s kolegy z KDU-ČSL prosadil zrušení hazardních heren a dlouhodobě se zasazuje o vymýcení korupce.

Více o aktivitách Toma Philippa najdete zde: 
•    www.tomphilipp.cz 
•    www.facebook.com/tomphilipplekar
•    https://twitter.com/MudrTomPhilipp 

Kontaktujte mě

Jméno a příjmení*
Město
E-mail*
Kraj
Telefon
Bezpečnostní kód
 Security code
Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*)
Předmět
Vaše zpráva
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.