KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Vyhlášení primárních voleb pro volby do ZHMP v r. 2022
Zpět

Vyhlášení primárních voleb pro volby do ZHMP v r. 2022

Přidáno 19. 12. 2021
Ilustrační foto
Pražský městský výbor KDU-ČSL dne 15. 12. 2021:
 
1. vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL primární volby pro volby do Zastupitelstva    
     hlavního města Prahy v r. 2022
2. stanovuje v souladu s článkem 7 Nominačního řádu KDU-ČSL termín konání primárních voleb na  
30. března 2022
   
Termín pro podání návrhů kandidátů nominační komisi je nejpozději 28. února 2022 do 16 hod.      
3. určuje formu volby přímou – ve volebních místnostech
   4. určuje adresu pro doručování návrhů kandidátů pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
    v r. 2022 Pražská městská kancelář KDU-ČSL, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2     
Součástí písemného návrhu na kandidáta musí být písemný souhlas navrhovaného se svou kandidaturou, prohlášení navrhovaného, že nekandiduje za žádnou jinou politickou stranu nebo politické hnutí a doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 1000,- Kč za kandidáta hradí navrhovatel.
Termín delegování členů do krajské nominační komise za jednotlivé obvody stanovuje na 24. únor 2022.
                                                                                           Mgr. Vít Šolle
                                                                                                                          předseda
Pražské městské organizace KDU-ČSL
V Praze dne 15. prosince 2021