KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Vyhlášení primárních voleb pro volby do PS P ČR v r. 2021 hl. m Praha
Zpět

Vyhlášení primárních voleb pro volby do PS P ČR v r. 2021 hl. m Praha

Přidáno 19. 11. 2020
 
Pražský městský výbor KDU-ČSL dne 18. listopadu 2020:
 
  1. vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL  primární volby pro volby do Poslanecké sněmovny P ČR v r. 2021
  2. stanovuje  v souladu s článkem 7  Nominačního řádu KDU-ČSL termín konání primárních voleb na 26. ledna 2021
             Termín pro podání návrhů kandidátů nominační komisi je nejpozději 18. prosince            
             2020 do 16 hod.
  1. určuje formu volby nepřímou – za účasti delegátů pražské městské konference zvolených na OK v r. 2019 + stávajících členů PMV KDU-ČSL - volitelů
  2. určuje adresu pro doručování návrhů kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny P ČR v r. 2021: Pražská městská kancelář KDU-ČSL, Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2     
 
 
Součástí písemného návrhu na kandidáta musí být písemný souhlas navrhovaného se svou kandidaturou, prohlášení navrhovaného, že nekandiduje za žádnou jinou politickou stranu nebo politické hnutí a doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 1000,- Kč za kandidáta hradí navrhovatel.
 
Termín delegování členů do krajské nominační komise za jednotlivé obvody stanovuje na 10. prosince 2020.
     
                                                                                                    Mgr. Vít Šolle
                                                                                                       předseda
                                                                            Pražské městské organizace KDU-ČSL
V Praze dne 18. listopadu 2020