KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tisková zpráva: Pražští lidovci odsuzují genocidu páchanou na Ujgurech
Zpět

Tisková zpráva: Pražští lidovci odsuzují genocidu páchanou na Ujgurech

Přidáno 19. 11. 2021

Pražští lidovci, symbolicky den po 32. výročí Sametové revoluce, která znamenala konec komunistické totality u nás, odsuzují genocidu páchanou čínským komunistickým režimem na Ujgurech a dalších národnostních menšinách v ČLR a vyzývají poslance a vládu k účinným krokům v mezinárodním měřítku.
„Lidská práva leží nám lidovcům tradičně na srdci. Dnes je naší povinností zvednout hlas proti genocidě páchané čínským komunistickým režimem na části vlastního obyvatelstva. Jinak, než jako genocida se totiž likvidační postupy čínského režimu vůči Ujgurům a dalším nazvat nedají,“ zdůrazňuje Vít Šolle, předseda pražské KDU-ČSL.
Pražští lidovci vyzývají k jednoznačnému postupu novou Poslaneckou sněmovnu a také Vládu ČR. To zahrnuje ekonomické a obchodní sankce a také odmítnutí účasti politických představitelů na olympijských hrách a podobných akcích světového významu, jejichž politická podpora by mohla vzbuzovat zdání schvalování genocidy na Ujgurech.
18. 11. 2021
 
Kontakt pro média:
Vojtěch Šolc, tajemník Pražské městské organizace KDU-ČSL, tel.737 899 175
Vít Šolle, předseda Pražské městské organizace KDU-ČSL, tel. 603 789 156

Usnesení: Pražský městský výbor KDU-ČSL
– důrazně odsuzuje systematické porušování lidských práv v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang i jinde v Čínské lidové republice, kterých se dopouští tamní vládnoucí režim.
– žádá poslance KDU-ČSL, zejména Hayata Josefa Okamuru a Toma Philippa, aby v Poslanecké sněmovně předložili k hlasování usnesení, jímž Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v návaznosti na usnesení Senátu z 10. června 2021 jednoznačně pojmenuje a odsoudí genocidu a další porušování lidských práv, k nimž dochází v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang i jinde v Číně, a vyzve Vládu ČR, aby v OSN a dalších mezinárodních strukturách prosazovala okamžité kroky, které mohou této genocidě zabránit.
– navrhuje poslancům Parlamentu ČR usnesení v tomto znění:
„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 1. konstatuje ve shodě se Senátem PČR (228. usnesení senátu z 12. schůze, 10. června 2021), že porušování lidských práv, k němuž dochází v UAO Sin-ťiang v ČLR, je genocidou podle čl. II. „Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocida“ (zák. 32/1955 Sb., dále jen Úmluva);
 2. odsuzuje tuto genocidu jako zcela nepřijatelnou; 
 3. vyzývá v duchu čl. I Úmluvy s nejvyšší naléhavostí Vládu ČR, aby bezodkladně
  1. podle čl. VIII Úmluvy požádala na půdě OSN a v dalších mezinárodních strukturách přijmout taková opatření, která co nejrychleji a nejúčinněji zabrání této genocidě;
  2. učinila takové kroky, které povedou k soudu nad osobami zodpovědnými za genocidu podle čl. VI Úmluvy;
  3. navrhla ekonomické a obchodní sankce proti ČLR a osobám zodpovědným za páchání genocidy a jiné činy dle čl. III Úmluvy;
  4. aktivně podporovala obdobné iniciativy a opatření ostatních států, jako jsou uvedena v odst. a) – c) tohoto článku, a připojovala se k nim;
 4. apeluje ve shodě se Senátem PČR (228. usnesení senátu z 12. schůze, 10. června 2021) na Vládu ČR a další politické představitele ČR, aby odmítli případná pozvání k účasti na olympijských hrách a dalších akcích pořádaných v ČLR, kde by jejich přítomnost mohla být zneužita k legitimizaci a popírání páchání genocidy a zločinů proti lidskosti a porušování lidských práv ze strany režimu ČLR;
 5. pověřuje předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby o tomto usnesení ihned informovala předsedu vlády ČR.“
 
 
 
 
 
 
 
Odkazy:
Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy:
www.zakonyprolidi.cz/cs/1955-32
228. usnesení senátu z 12. schůze, 10. června 2021:
www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/99874/83842/91770
Tisková zpráva o valném shromáždění Světového kongresu Ujgurů a Ujgurských dnech (obojí konáno v ČR v minulých dnech; česká verze TZ je v dolní části stránky):
https://www.uyghurcongress.org/en/press-release-world-uyghur-congress-to-hold-international-conference-and-7th-general-assembly-in-prague-czech-republic-from-november-12-14