KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Vyhlášení primárních voleb pro volby do Senátu v r. 2020
Zpět

Vyhlášení primárních voleb pro volby do Senátu v r. 2020

Přidáno 20. 6. 2019
Pražský městský výbor KDU-ČSL:
 - vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL primární volby pro volby do Senátu PČR v roce 2020 ve volebních obvodech č. 27 – Praha 1, č. 21 – Praha 5 a č. 24 – Praha 9
 - vyhlašuje v souladu s čl. 7 Nominačního řádu KDU-ČSL termín konání primárních voleb na 15. října 
    2019,
 - určuje formu volby přímou, v kombinaci všech způsobů dle nominačního řádu,
 - ukládá předsedům příslušných obvodních výborů zajistit přípravu a organizaci primárních voleb           
    ve smyslu Nominačního řádu KDU-ČSL,
 - stanovuje adresu pro doručení návrhů na kandidáty: Pražská městská kancelář KDU-ČSL, Karlovo  
    nám.  5,  128 00 Praha 2, 
 - stanovuje uzávěrku pro doručení návrhů na kandidáty: 13. září 2019 do 16,00 hodin
 
 
Návrhy na kandidáty do Senátu PČR mohou podat jednotliví členové z volebního obvodu a orgány KDU-ČSL na předepsaném formuláři (k dispozici v městské kanceláři) do 13. září 2019 do 16,00 hodin na adresu Pražské městské kanceláře KDU-ČSL, Karlovo nám. 5, 128 00  Praha 2. Součástí písemného návrhu na kandidáta musí být doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 1000,- Kč za kandidáta hradí navrhovatel.
 
                                                                                                Miroslava Mencová,
                                                                                         pražská městská tajemnice KDU-ČSL