KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Usnesení Pražské městské konference KDU-ČSL ze dne 16. 3. 2019
Zpět

Usnesení Pražské městské konference KDU-ČSL ze dne 16. 3. 2019

Přidáno 18. 3. 2019
Pražská městská konference KDU-ČSL, která se uskutečnila dne 16. 3. 2019 v Paláci Charitas:
 
1) Vzala na vědomí:
 • zprávu předsedy Pražské městské organizace KDU-ČSL, přednesenou předsedou PMO Janem Wolfem                
 • zprávu o činnosti Pražské městské revizní komise KDU-ČSL, přednesenou její předsedkyní  Ing. Janou Duchkovou
2) Zvolila:
 • předsedu Pražské městské organizace KDU-ČSL  
  Mgr. Víta Šolleho
 
 • 4 místopředsedy Pražské městské organizace KDU-ČSL Dariu Křivánkovou, Jana Wolfa, Mgr. Jana Martínka, RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D.
 
 • členy předsednictva Pražské městské organizace KDU-ČSL MUDr. Mariána Hoška, MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, Mgr. Pavla Mareše
 
 • členy Pražského městského výboru KDU-ČSL – předsedy obvodních organizací, kteří nebyli zvoleni jinou formou, Ing. Moniku Turnovskou, MUDr. Vladimíra Říhu, Mgr. Tomáše Kaplana, Mgr. Jana Bartůška, Mgr. Tomáše Pavlů, Ing. Jana Obruču, Ing. Václava Šmrhu, Mgr. Jana Gregora
 
 •  a dále další členy výboru Mgr. Víléma Anzenbachera, Ph.D., Ing. Bohuslavu Boučkovou, CSc., Petra Burgra, Ing. Josefa Cuhru, Ing. Jana Deckera, Ph.D., Karla Duchka, PhDr. Jana Jaroše, Mgr. Tomáše Jirsáka, Jakuba Matěnu, Mgr. Hayato Okamuru, Jana Sixtu, Bc. Adama Šilara, Ing. Jana Vacíře
 
 • předsedu PMRK Mgr. Kamila V. Mareše
 
 • členy PMRK MgA. Jitku Trčkovou, JUDr. Ludmilu Lachoutovou a Mgr. Marii Hrčkovou, Ing. Františka Ševčíka,
 • náhradníky PMRK MgA. Martina Boučka, Ing. Michala Gabriela
 
 • zástupce Pražské městské organizace v Celostátní konferenci KDU-ČSL Mgr. Daniela Hermana, MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, Mgr. Víta Šolleho, Jana Wolfa
 • náhradníky v Celostátní konferenci KDU-ČSL MUDr. Mariána Hoška, Miroslavu Mencovou, Jana Czerného
 
3) Přijala usnesení:
Pražská městská konference souhlasí s tím, aby členové krajského předsednictva Mladých lidovců byli hosty PMV KDU ČSL.
 
PMK vyzývá poslance Jana Čižínského, aby složil poslanecký mandát a přenechal ho následujícímu kandidátovi v pořadí.
 
PMK navrhuje na místopředsedkyni KDU ČSL Mgr. Šárku Jelínkovou.
 
PMK navrhuje jako členy celostátního výboru KDU ČSL Mgr. Víta Šolleho, Mgr. Daniela Hermana a Jana Wolfa.
 
PMK zavazuje pražské městské vedení, aby pro příští konferenci zajistilo důstojnější podmínky.
 

Ing. Josef Cuhra, předseda návrhové komise

Mgr. Vít Šolle, předseda Pražské městské organizace KDU-ČSL